Έμαθαν για την ενεργειακή αναβάθμιση!
Έμαθαν για την ενεργειακή αναβάθμιση!
Τα θέματα του προγράμματος επιμόρφωσης παρουσίασαν μεγάλο ενδιαφέρον
Σεμινάριο NRG CERT
Μεγάλη η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον των μηχανικών!
Σεμινάριο NRG CERT
Ευχαριστούμε την Greenpeace που επέλεξε την εταιρεία μας!

Μεγάλα Έργα

x